top of page

 Communiqués de presse / Persberichten 

 30/06/2023 

BTExpo 2023 op de goede weg!

Hier is de laatste update van de exposanten op de volgende BTExpo, zowel in Nijvel als in Antwerpen:

Er zijn momenteel 88 exposanten geregistreerd, waaronder:
. 52 exposanten schreven zich in Nijvel & Antwerpen in
. Alleen in Nijvel schreven zich 31 exposanten in
. 5 exposanten alleen ingeschreven in Antwerpen
… en in totaal 83 stands in Nijvel en 56 stands in Antwerpen.

In 2022 waren er in dezelfde periode 42 geregistreerde exposanten (nu zijn dat er al 88, het dubbele!)

Op Nijvel is de ruimte vergroot om meer exposanten te kunnen ontvangen.

Nieuwe exposanten, in vergelijking met vorig jaar, zijn nu TUI, RIU Lufthansa en Brussels Airlines, Kuoni, USA Travel, CFC, Luxairtours, Lille Airport, Chapman (privéjets), Allianz, Hexavis (DMC-specialist op de Gironde)…

BTExpo stelt alles in het werk om nog meer reisagenten aan te trekken door conferenties en workshops te organiseren:

UPAV-VVR conferentie (het onderwerp wordt binnenkort bekend gemaakt)
FireChat-discussie: "Luchtvaartproblemen voor reisprofessionals in een post-pandemisch tijdperk." met sprekers van luchtvaartmaatschappijen en David Sprecher als moderator
Rechten van vliegtuigpassagiers in Europa en wereldwijd
Beperkingen in verband met de luchtvaartsector (luchthavenslots, gebrek aan vliegtuigen en personeel, luchtvaartmaatschappijen in moeilijkheden)
De intermodaliteit van vervoerswijzen (vliegtuig en trein/bus).
Praktische workshopsessies over communicatie via het echte leven op sociale netwerken om uw zichtbaarheid en verkoop te vergroten
Op een praktische en efficiënte manier reals creëren (korte, inspirerende video's bestaande uit onder andere muziek, audio, augmented reality-effecten en tekstoverlays).

De opening van de inschrijvingen voor het aanvragen van badges en deelname aan de conferenties is de 1e week van augustus.

14 reisagenten die hebben deelgenomen aan BTExpo 2022 zullen op 16 september in Waals-Brabant opstijgen in een heteluchtballon.

Een nieuwigheid: om de bezoekers een document achter te laten waarmee ze alle aanwezige exposanten kunnen traceren, is BTExpo teruggekeerd naar de publicatie van een catalogus waarin elke exposant via een halve pagina een tastbaar spoor kan achterlaten een korte voorstelling van haar producten en de nodige contacten voor de post-show.

Belangrijke informatie voor exposanten die nog niet zijn ingeschreven: het MID-SEIZOEN tarief blijft van toepassing tot 15 juli.

Een laatste ding: de VR-module wordt opnieuw geïmplementeerd in een verbeterde versie.

MD

pagtour.info

BTExpo 2023 en bonne voie !

Voici le dernier update des exposants au prochain BTExpo, tant à Nivelles qu’à Antwerpen :

Il y a actuellement 88 exposants inscrits dont :
. 52 exposants inscrits à Nivelles & Antwerpen
. 31 exposants  uniquement inscrits à Nivelles
. 5 exposants uniquement inscrits à Antwerpen
… et un total de 83 stands à Nivelles et 56 stands à Antwerpen.

En 2022, à la même période, il y avait 42 exposants inscrits (à présent, le chiffre est déjà de 88, soit le double !)

Sur Nivelles, l’espace a été agrandi afin de pouvoir accueillir davantage d’exposants.

Parmi les nouveaux exposants, par rapport à l’an dernier, on compte désormais TUI, RIU Lufthansa et Brussels Airlines, Kuoni, USA Travel, CFC, Luxairtours, l’Aéroport de Lille, Chapman (jets privés), Allianz, Hexavis (DMC spécialiste sur la Gironde)…

BTExpo met tout en œuvre pour attirer encore davantage d’agents de voyages en organisant des conférences et workshop :

Conférence UPAV-VVR (le sujet sera communiqué tout prochainement)
FireChat Discussion : « Aviation Issues for Travel Professionals in a Post-Pandemic Era ». avec comme orateurs des compagnies aériennes et David Sprecher en modérateur
Droits des passagers aériens en Europe et dans le monde
Les contraintes liées au secteur du transport aérien (slots aéroports, manque d’avions et de personnel, les compagnies aériennes en difficulté)
L’intermodalité des modes de transports (aérien et trains/bus).
Séances workshops pratiques sur la communication via des réels sur les réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité et les ventes
De manière pratique & efficace, comment créer des réels (des vidéos courtes, inspirantes composées notamment de musique, d’audio, d’effets de réalité augmentée et de superpositions de texte).

La date de l’ouverture des inscriptions pour la demande des badges ainsi que les participations aux conférences sera la 1ère semaine du mois d’août.

14 agents de voyages ayant participé à BTExpo 2022 auront la joie de s’envoler en montgolfière le 16 septembre dans le Brabant Wallon.

Une nouveauté : afin de laisser dans les mains des visiteurs un document leur permettant de retracer tous les exposants présents, BTExpo a renoué avec l’édition d’un catalogue dans lequel chaque exposant pourra, via une demi-page, laisser une trace tangible reprenant un bref exposé de ses produits et les contacts nécessaires pour l’après-salon.

Une information importante pour les exposants non encore inscrits : la tarif MID-SEASON reste applicable jusqu’au 15 juillet.

Une dernière chose : le module de R-V sera à nouveau mis en place dans une version améliorée.

MD

pagtour.info

 21/11/2022 

BTExpo 2022: de organisatoren zeer tevreden!

De BTExpo 2022-editie was geweldig. We brachten graag een groot aantal professionals in ons vakgebied samen ”. In die bewoordingen drukte het BTExpo-team – Bernard Philippart, Michelle Martens en Ignace Vermeylen – met één stem hun grote tevredenheid uit. De cijfers spreken voor zich:

Nijvel
– 490 PAX gedurende de dag inclusief: 170 pax (exposanten);
11 personen (personeel);
309 bezoekers (204 pax reisagenten – 62 toerismestudenten – 13 journalisten – 30 diversen).
– Aantal stands  : 101
– Netwerklunch: 248 pax
– Receptie  : ISALT – Brussel (Hoger Instituut voor Animatie, Vrije Tijd en
Toerisme – De toekomstige professionals van morgen aanwezig: Howest, ISALT, Centrum voor Beroepskwalificatie, Charles Peguy, Ihecs, EFP.

Antwerpen
– 276 pax over de dag inclusief: 132 pax (exposanten); 11 personen (personeel); 138 bezoekers (93 pax reisagenten – 22 toerismestudenten – 12 journalisten – 9 diversen).
– Aantal stands  : 81
– Netwerklunch  : 175 pax
– Receptie  : Thomas More – Mechelen
– De toekomstige professionals van morgen aanwezig: KU Leuven, VIVES, Thomas More

VDM
pagtour.info

BTExpo 2022 : les organisateurs très satisfaits !

“L’édition BTExpo 2022 a été merveilleuse. Nous avons été heureux de réunir de très nombreux professionnels de notre métier».
C’est en ces termes que l’équipe de BTExpo – Bernard Philippart, Michelle Martens et Ignace Vermeylen – a affiché d’une seule et même voix sa grande satisfaction. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Nivelles
– 490 PAX sur la journée dont : 170 pax (exposants) ; 11 pax (staff) ; 309 visiteurs (204 pax agents de voyages – 62 étudiants en tourisme – 13 journalistes – 30 divers).
– Nombre de stands : 101
– Networking lunch: 248 pax
– Accueil : ISALT – Bruxelles (Institut Supérieur de l’Animation, des Loisirs et du Tourisme-
– Les futurs professionnels de demain présents : Howest, ISALT, Centre de qualification professionnelle, Charles Peguy, Ihecs, EFP.

Anvers
– 276 pax sur la journée dont : 132 pax (exposants) ; 11 pax (staff) ; 138 visiteurs (93 pax travel agents – 22 étudiants en tourisme – 12 journalistes – 9 divers).
– Nombre de stands : 81
– Networking lunch : 175 pax
– Accueil : Thomas More – Mechelen
– Les futurs professionnels de demain présents : KU Leuven, VIVES, Thomas More

VDM

pagtour.info

 10/11/2022 

Geslaagde 18de editie BTExpo in zowel Nijvel als Antwerpen

496 aanwezigen in Nijvel & 276 aanwezigen in Antwerpen.
Dat zijn de positieve cijfers waarmee de organisatoren van BTExpo
kunnen uitpakken na een geslaagde editie
van de vakbeurs vorige week in zowel Wallonië als Vlaanderen.

Dat de beursdag aan Vlaamse zijde samenviel met nog een ander groot event in de sector, was een jammerlijke samenloop van omstandigheden, maar kon het enthousiasme van de aanwezigen toch niet drukken.
Vooral de diversiteit aan standhouders en de netwerklunch
(waar in Nijvel 248 en in Antwerpen 175 mensen aan deelnamen)
viel bij veel bezoekende reisprofessionals in de smaak.
En s'avonds werd er enthousiast deelgenomen aan
de muziekquiz die de traditionele dansavond moest vervangen.


Ook de standhouders ( 101 in Nijvel en 81 in Antwerpen)

toonden zich tevreden. "In Nijvel was het overdonderend qua opkomst, maar ook in Antwerpen hebben we nooit stilgezeten en kwam er een kwalitatief publiek langs" zo kon onze redactie meermaals notereren.


Hierbij de sfeerfoto's van BTExpo in Antwerpen
(foto's @ Travel Express Benelux).
De foto's van BTExpo Nijvel vind je
in de Franstalige Facebookgroep van Travel Express Benelux: https://www.facebook.com/groups/542893499676237

BTC.jpg

 01/11/2022 

De Belgian Travel Confederation (BTC), werd aangekondigd tijdens het mooie event in het Sheraton Airport Hotel op 19 oktober 2021.
Op 14 en 15 november 2022 maakt de BTC zijn eerste officiële opwachting op de BTExpo. Tijdens de voorbije 13 maanden werd er hard gewerkt achter de schermen en zijn de zaken sterk geëvolueerd. De projecten krijgen vaste vorm en we nodigen u dan ook uit
om het BTC-team te ontmoeten.


GEDURIGE SCHOLING & BIJSCHOLING
Na de Covid-crisis is het gedrag van de reizigers veranderd. Ook de wetgeving evolueert, de werkomgeving en de digitale hulpmiddelen veranderen gedurig. Dankzij de Belgian Travel Academy - het opleidingscentrum van BTC - zijn er nog nooit zoveel leermogelijkheden geweest. Maak er gebruik van.

Het CERTA-label, het kloppende hart van uw strategie
Het CERTA-label, tot 2019 een Waals initiatief, met de insteek om het nationaal uit te rollen, bleef tijdens de crisis even onder de radar. Vandaag is het geheel volledig herwerkt en klaar om nationaal uitgerold te worden. Op BTExpo wordt dit officieel voorgesteld en kan u er als eerste kennis mee maken. Ook het digitale CERTA-platform zal vanaf 13 november 2022 toegankelijk zijn.

TRAVEL-INTELLIGENCE RAPPORT
Data zijn vandaag cruciaal. Het Travel-Intelligence rapport zal één keer per kwartaal verschijnen. Het geeft een gedegen inzicht in onze sector en het gedrag van de reizigers. Het beantwoordt op deze manier aan de vraag van verschillende stakeholders binnen en buiten onze sector.
Het eerste rapport zal in januari 2023 verschijnen.

DUURZAAM BELEID
Het onderwerp is heet van de naald. De BTC verzamelt gegevens, neemt deel aan Europese projecten over dit onderwerp, ontmoet belangrijke spelers en krijgt inzicht in hoe onze sector kan bijdragen. Het is de ambitie van de BTC om u op basis van deze kennis te begeleiden in deze noodzakelijke transitie. Wacht niet tot uw klanten of de overheid, het u opleggen. Bereid u nu reeds voor en pas u stapsgewijs aan. Pro-activiteit is hier zeker de beste zet.

Meer informatie op belgian-travel-confederation.be

BTExpo: “De editie 2022 is nu al een succes”

Bernard Philippart (CEO van BTExpo) en Ignace Vermeylen (Sales Manager) gaven ons een interview, twaalf dagen voor de opening van de grote Belgische vakbeurs voor toerismeprofessionals, georganiseerd op maandag 14 november in Nijvel en dinsdag 15 november in Antwerpen, ook dit jaar weer met steun van de beroepsverenigingen UPAV en VVR.

Kun je ons eerst een korte geschiedenis van de BTExpo-show geven ...

Bernard Philippart: We moeten eerst terug naar de BTF (Belgium Travel Fair) die zijn hoogtijdagen beleefde voordat hij instortte. Er was toen vier of vijf jaar geen professionele toerismebeurs. Met twee collega-reisagenten hebben we, ondanks ons gebrek aan ervaring, toen besloten om een nieuw evenement te lanceren. We hebben Tour & Taxis, in Brussel, gekozen als locatie voor de nieuwe beurs. Het enthousiasme was ongelooflijk. Een van de redenen voor het succes was onze bereidheid om rekening te houden met de evolutie van de markt. Doelstelling op nummer één was niet langer indruk te maken op de bezoekers met de omvang en inrichting van de stand, maar er alles aan te doen om de informatie die bestemd was voor de bureaus zo goed mogelijk over te brengen. En dat is vandaag nog steeds de aanpak van BTExpo.

Ignace Vermeylen: Brussels Travel Expo vond vijftien edities plaats in Brussel. We wilden er toen een meer nationale dan Brusselse dimensie aan geven, vandaar de naam Belgium Travel Expo. Die voor het eerst gedurende twee dagen in Brussel werd gehouden. Vanwege toegankelijkheidsproblemen hebben we toen besloten om BTExpo op twee verschillende plaatsen te organiseren, een dag in de hoofdstad en een andere in Mechelen drie jaar geleden, en vorig jaar in Gent.

BP: Maar het is soms een nachtmerrie om in Brussel te komen omdat het verkeer zo druk is. Verkeersopstoppingen schrikken veel potentiële deelnemers af. Daarom hebben we vorig jaar beslist om Brussel te vervangen door Nijvel, dat vlot bereikbaar is, of je nu uit Namen, Luik of Charleroi komt, en zelfs uit Vlaanderen. En dat is ook geen probleem voor de Brusselaars, vooral omdat ze op de heen- en terugreis tegen de verkeersstroom in gaan. En ze kennen de kwaliteit van ons evenement, ze zijn bereid om 25 km te reizen om naar BTExpo te gaan, via snelweg of met de trein, met een bus vanaf het station van Nijvel om de 20 minuten naar het Van der Valk hotel. Ik zou hieraan willen toevoegen dat carpoolen ook heel goed werkt.

IV: De meeste exposanten, waar ze ook vandaan komen, nemen aan beide dagen deel. Slechts 15% van hen geeft er de voorkeur aan deel te nemen aan slechts één, waarbij alleen de Franstalige of Nederlandstalige doelgroep wordt aangesproken.

BP: We hebben het evenement in 2019 ook een paar weken naar voren geschoven, om klimatologische redenen, maar ook omdat november de maand is waarin touroperators het volgende zomerseizoen lanceren.

IV: Dit is het moment waarop touroperators hun nieuwe brochures uitbrengen. En het is ook de ideale periode om nieuwe contracten te tekenen.

BTExpo is dus nu op de goede weg. Hoe ziet de volgende editie eruit?

BP: 2022 wordt het beste jaar dat we hebben gehad sinds de wedergeboorte van BTExpo.

IV: We hebben momenteel 101 exposanten in Nijvel – en dit aantal zou nog iets kunnen stijgen – vergeleken met 67 vorig jaar. Het resultaat dit jaar is uitzonderlijk. En ik wil u eraan herinneren dat het aantal stands niet overeenkomt met het aantal aanwezige merken. Sommige delen stands, bijvoorbeeld Air Tahiti Nui met het VVV-kantoor van Tahiti en haar eilanden. In Antwerpen zijn we iets minder talrijk, vandaag 87 exposanten.

Hoe zit het met agentschappen?

IV: Er zijn vandaag meer dan 200 reisbureaus geregistreerd in Nijvel. En meer dan 220 zitten op de netwerklunch ( gratis, van 12.30 uur tot 14.00 uur, noot van de redactie ) van een maximum van 250 zitplaatsen aan tafel. De laatste dagen zullen we zeker verzoeken moeten weigeren. Het is een groot succes. In Antwerpen hebben we iets minder geregistreerde agentschappen. Maar we hebben er alle vertrouwen in omdat we weten dat de inschrijvingen later aan de Nederlandstalige kant zijn.

Met trots kunnen we vaststellen dat reisbureaus zonder uitzondering alle groepen in België vertegenwoordigen. Ze hebben ons actief ondersteund, onder meer door ons evenement te promoten.

U biedt dit jaar ook een vergadermodule aan…

IV: Dit is een primeur voor ons. Hierdoor kunnen reisbureaus en exposanten elkaar op een professionelere manier ontmoeten, hun show beter voorbereiden en de keuze van mensen die ze willen zien optimaliseren. Praktisch gezien kregen alle bezoekers die badges aanvroegen een link met gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de afsprakenmodule.

BP: Deze tool geeft exposanten en bezoekers kracht. En het werkt op initiatief van zowel de exposant als de reisagent: beiden kunnen een afspraak aanvragen. En de module moet het ook mogelijk maken om bezoekers door de woonkamer af te voeren en te verspreiden.

Wie zijn naast reisbureaus de andere deelnemers aan de show?

IV: Eerst een verduidelijking, u kunt op BTExpo natuurlijk zowel vakantiereisbureaus als die gespecialiseerd zijn in zakenreizen vinden. BCD's en andere CWT's zijn welkom op ons evenement. Idem voor groepsvervoerders en touringcarondernemers. Ook zijn er laatstejaars toerismestudenten en de media bij de show.

Heeft u veranderingen opgemerkt bij uw exposanten?

BP: We zien een toegenomen aanwezigheid van inkomende buitenlandse agentschappen, ongeveer tien zoals EXO Travel, Abercrombie en Andrew Travel. Een minderheid van de reisbureaus gebruikt DMC's, met name om te reageren op zeer specifieke verzoeken. Maar we zorgen er natuurlijk voor dat niche touroperators zich niet kortgesloten voelen door deze aanwezigheid. Dit is soms een delicaat onderwerp.

Hoe zit het met nieuwe exposanten dit jaar?

BP: Het panel van luchtvaartmaatschappijen is veel groter dan in voorgaande jaren. Een flink dozijn is aanwezig. Idem voor de cruisemaatschappijen, die ook veel beter vertegenwoordigd zijn.

IV: We zijn ook blij met de sterke aanwezigheid van de Indische Oceaan, van Mauritius tot de Seychellen, met hun VVV-kantoren, talrijke hotels en een touroperating-aanbod, waaronder dat van Beachcomber Tours. Ook Portugal en de Zuidelijke Alpen treden in werking. Deze laatste organiseren kleine conferenties in Nijvel zoals in Antwerpen, met tussenkomst van acht partners van de bestemming.

Hoe zit het met zakelijk toerisme?

BP: MICE is een belangrijke sector. Maar we hebben geen promotie gemaakt naar de organisatoren van professionele evenementen. Voorlopig richten we ons op de reisbureaumarkt. Maar misschien zal het in de toekomst nodig zijn om de uiteindelijke opening van de show voor zakelijk toerismespecialisten te overwegen.

Hoe zit het met de andere evenementen die parallel aan de workshop en de netwerklunch worden georganiseerd?

IV: We organiseren opnieuw een UPAV-conferentie aan Franstalige kant en VVR aan Nederlandstalige kant, in de ochtend (9:30-10:30 uur), waaraan geïnteresseerde bureaus kunnen deelnemen. Het thema zal hetzelfde zijn in Nijvel en in Antwerpen: duurzaam ondernemen, met de nadruk op de 3 P's: People, Planet, Profit, etc.

BP: Aan het einde van de workshop om 18.00 uur zullen twee evenementen elkaar enigszins overlappen, de eerste Travel d'Or ( georganiseerd door Eventiz Media Groupe, de uitgever van Pagtour.info; op uitnodiging, ndr) en een avond zoals de agentschappen n nog nooit gezien, een zeer participatieve muzikale quiz, met cocktails en te winnen prijzen. Het feest is gepland tot 22.00 uur.


Pagtour – Vincent de Monicault

 28/10/2022 

Vakbeurs BTExpo 2022 wordt groter en interactiever dan ooit

Over iets meer dan 2 weken – op 14 en 15 november- vindt opnieuw Belgium Travel Expo plaats. De toeristische vakbeurs is al aan haar 18e editie toe en belooft de grootste en meest interactieve editie ooit te worden. Ignace Vermeylen & Michelle Martens zijn de twee salesgezichten van BTExpo en geven tekst en uitleg…

Ignace: “BTExpo bestaat al sinds 2004. Jarenlang werd de beurs op 1 locatie in Brussel gehouden, maar sinds 2020 vindt BTExpo bewust plaats op 2 aparte dagen voor de Nederlandstalige en de Franstalige reisprofessionals. Dat laat ons toe de beursdagen echt toe te spitsen op de vibes & noden van die 2 aparte taalgroepen. Ons Franstalig imago dat we voorheen misschien hadden, zijn we dus al jaren ontgroeid. Zo hebben we intussen ook Michelle in ons team die het – toch niet onbekende-  gezicht en aanspreekpunt is voor de Vlaamse editie en Nederlandstalige reisprofessionals. En de workshops die op de beursdagen worden gehouden, zijn indien nodig specifiek gericht op het aanwezige taalpubliek. Zo zal in Vlaanderen beroepsvereniging VVR een workshop houden over duurzaam toerisme, In Wallonië doet de Franstalige tegenhanger UPAV dat. Maar er zijn uiteraard ook gelijklopende workshops. Zo geeft Atout France Belux op beide dagen een interessante workshop over de Zuidelijke Alpen. Inschrijven daarvoor, kan via deze link”.

Waar vinden de 2 beursdagen exact plaats?

Ignace: “Dit jaar kozen we voor Nijvel en Antwerpen. In Nijvel vond de beurs vorig jaar ook al plaats en daar hebben we de locatie behouden. Het gekende Van der Valk Hotel Nivelles-Sud ligt er immers vlakbij de afrit van de autostrade en heeft een grote gratis parking. Dat viel vorig jaar erg in de smaak bij zowel exposanten als bezoekende reisprofessionals”.

Michelle: “Parking aan de locatie zelf, blijkt een belangrijke vereiste, hebben we geleerd. Net zoals een vlotte bereikbaarheid. In Gent hadden we vorig jaar een supermooie locatie, maar wel in het centrum van de stad, wat sommigen ervan weerhield te komen. Daarom hebben we voor Vlaanderen dit jaar BluePoint in Antwerpen (Berchem) gekozen. Het is een hippe moderne locatie waarvoor je geen stad moet binnenrijden, mét een grote parking vlak voor de deur. Ook het station is niet ver en voor wie wil, zijn er ook overnachtingsmogelijkheden in de buurt”.

Vanaf hoe laat zijn de reisprofessionals welkom?

Ignace: “De deuren van BTExpo openen op beide dagen om 9u. Om 9u30 starten vakverenigingen VVR en UPAV met hun workshops dus de bedoeling is dat de deelnemers aan die workshops dan al hun badge hebben opgehaald aan de verwelkomingsdesk. De beurs met standen zelf loopt door tot 18u. En dan beginnen we aan een spetterende avond!”

Interactieve feestavond

Die avond zal volledig anders verlopen als voorheen, hebben we vernomen…

Ignace: Absoluut! Dit jaar geen dansers die komen optreden, maar wel een levendige interactieve avond voor en door de reisprofessionals. We voorzien namelijk een muzikale quiz waarbij de reisprofessionals in teams moeten deelnemen om mooie prijzen te kunnen winnen. Er zal muziek en beweging aan te pas komen … en vooral heel veel spelplezier. Kortom: een onvergetelijke avond!”

Gratis netwerklunch voor reisagenten

Ook s’middags mikken jullie op interactiviteit…


Michelle: “Klopt! S’middags zijn de reisagenten op beide locaties uitgenodigd voor een gratis driegangen netwerklunch waarbij ze actief in contact komen met de standhouders en met elkaar. Bij elke gang wisselen de aanwezige standhouders bovendien van tafel dus zo wordt er ook een maximum aan contacten gegarandeerd. We hebben plaats voor 250 reisprofessionals, maar inschrijven op voorhand is uiteraard wel nodig.

Ignace: “Interactiviteit is écht de rode draad dit jaar. Ingeschreven reisprofessionals en standhouders kunnen bijvoorbeeld ook al op voorhand afspraken maken met elkaar via onze BTExpo website. Zo voorkomen bezoekers dat ze lang moet aanschuiven aan een stand. We voorzien daarvoor steeds slots van een kwartier. Maar het is niet verplicht natuurlijk. Wie liever gewoon langs de standen loopt, kan dat ook perfect. We bieden de mogelijkheid gewoon aan ter efficiëntie en tijdsoptimalisatie”.

Waarin verschilt BTExpo van de andere beurzen en workshops die deze weken worden gehouden?

Michelle: “Allereerst zijn we niet alleen de grootste beurs met momenteel al zo’n 110 standhouders, we hebben ook standhouders die je op andere beurzen amper ziet. Ik denk aan Ponant, aan Amadeus, aan Sofitel, enz En we hebben heel wat buitenlandse partners die speciaal naar België komen voor BTExpo, zelfs vanuit Afrika. Op BTExpo ontmoeten de reisagenten bovendien iedereen, ook standhouders die geen preferred partner zijn van het samenwerkingsverband waarvan ze deel uitmaken ”

Ignace: “Sommige standhouders maken ook hun Belgisch beursdebuut op BTExpo. Ik denk aan de cruise touroperator Captain Cruise en aan Explora Journeys. Of de nieuwe touroperator IXI Travel. En we hebben zelfs een heuse Latino Village dit jaar, met standen zoals Guatemala, Bolivia, DomRep en Cuba”.

Hoe lopen de inschrijvingen?

Michelle: “We zien inschrijvingen vanuit heel Vlaanderen en Wallonië binnenlopen en dat doet ons veel plezier uiteraard. Al meer dan 500 badges werden uitgeschreven. Van Brugge tot Luxemburg zijn er al reisagenten geregistreerd. De mix van kennis, netwerken en fun spreekt aan”.

Ignace: “En dat ze met hun registratie bovendien nog steeds een magische ballonvaart kunnen winnen, is een leuke extra”.

Travel Express Benelux zal er alvast zeker zijn!
.

Travel Like A Pro - Britta Baeke

La Belgian Travel Confederation (BTC) annoncée en grandes pompes lors d’un bel évènement le 19 octobre 2021 fait sa première sortie officielle lors du BTExpo ces 14 et 15 novembre 2022. En 13 mois, les choses ont évolué et les projets se concrétisent.
On vous invite à venir y rencontrer l’équipe BTC
et discuter des projets en cours.


LA FORMATION CONTINUE
En ces temps de renouveau après la crise Covid, les demandes des clients évoluent. La législation, l’environnement de travail, les outils numériques aussi. Grâce à la Belgian Travel Academy - le pôle formation de la BTC - jamais autant d’opportunités d’apprendre n’ont été à portée de main. Profitez-en.

Le label CERTA
D’abord wallon jusqu’en 2019, puis mis sous cloche jusqu’à aujourd’hui, un label national et retravaillé vous sera présenté lors du BT expo. La plateforme digitale CERTA sera par ailleurs accessible dès le 13 novembre 2022.

Le TRAVEL INTELLIGENCE
Des rapports trimestriels pour les différents acteurs, répondant à leurs besoins : tel est l’objectif de ce projet Travel Intelligence dont le premier rapport verra le jour dès janvier 2023.

La DURABILITE
Un sujet sensible et central à la fois. La BTC récolte des données, participent à des projets européens sur le sujet, rencontre des acteurs clés, s’informe sur les actions concrètes pour notre secteur. Elle a pour ambition de VOUS accompagner dans cette connaissance et transition de votre métier. Un conseil : n’attendez pas de vous faire dépasser par les exigences de vos clients, il sera bientôt trop tard.

Plus d’information sur belgian-travel-confederation.be

BTExpo : “L’édition 2022 est déjà une réussite”

Bernard Philippart (CEO de BTExpo) et Ignace Vermeylen (Sales Manager) nous ont accordé une interview, à douze jours de l’ouverture des portes du grand salon belge des professionnels du tourisme, organisé le lundi 14 novembre à Nivelles et le mardi 15 à Anvers, de nouveau cette année avec le support des associations professionnelles UPAV et VVR.

Pouvez-vous d’abord nous dresser un bref historique du salon BTExpo…

 

Bernard Philippart : Il faut d’abord revenir au BTF (Belgium Travel Fair) qui a connu son heure de gloire avant de péricliter. Il n’y pas eu ensuite de salon professionnel du tourisme pendant quatre ou cinq ans. Avec deux confrères agents de voyages, malgré notre absence d’expérience, on a alors décidé de lancer une nouvelle manifestation. Nous avons choisi Tour & Taxis, à Bruxelles, comme lieu pour le nouveau salon. L’engouement a été incroyable. L’une des raisons du succès a été notre volonté de tenir compte de l’évolution du marché. L’objectif numéro un n’était plus en effet d’impressionner les visiteurs par la grandeur et l’aménagement de son stand, mais bien de tout faire pour que l’info à destination des agences passe le mieux possible. Et c’est toujours l’approche de BTExpo aujourd’hui.

Ignace Vermeylen : Bruxelles Travel Expo s’est déroulé pendant quinze éditions à Bruxelles. On a ensuite voulu lui donner une dimension davantage nationale que bruxelloise, d’où le nom de Belgium Travel Expo. Lequel s’est d’abord tenu sur deux jours à Bruxelles. Pour des questions d’accessibilité, nous avons ensuite décidé d’organiser BTExpo dans deux lieux différents, soit une journée dans la capitale et une autre à Malines il y a trois ans, et à Gand l’an dernier.

B.P : Mais c’est parfois un cauchemar de se rendre à Bruxelles tellement le trafic est congestionné. Les embouteillages refroidissaient de nombreux participants potentiels. Nous avons donc décidé l’an dernier de remplacer Bruxelles par Nivelles, facile d’accès, que l’on vienne de Namur, Liège ou Charleroi, et même de Flandre. Et cela ne pose pas non plus de problème pour les Bruxellois, d’autant qu’ils sont à contre-courant du trafic à l’aller comme au retour. Et ils connaissent la qualité de notre événement, ils sont prêts à faire 25km pour aller à BTExpo, par l’autoroute ou en train, avec un bus de la gare de Nivelles toutes les 20 minutes jusqu’à l’hôtel Van der Valk. J’ajouterais que le co-voiturage marche également très bien.

I.V : La plupart des exposants, d’où qu’ils viennent, participent pour leur part aux deux journées. Seuls 15% d’entre eux ne préfèrent participer qu’à une seule, ne s’adressant qu’à la cible francophone ou néerlandophone.

B.P : Nous avons par ailleurs avancé l’événement de quelques semaines en 2019, pour des raisons climatiques, mais aussi car le mois de novembre est celui où les tour-opérateurs lançent la saison d’été suivante.

I.V : C’est le moment où les voyagistes sortent leurs nouvelles brochures. Et c’est aussi la période idéale pour la signature de nouveaux contrats.
 

BTExpo est donc aujourd’hui sur de bons rails. Comment se présente la prochaine édition?

B.P : 2022 se présente comme la plus belle année que nous ayons jamais connu depuis la renaissance de BTExpo.

I.V : Nous avons actuellement 101 exposants à Nivelles – et ce chiffre pourrait encore monter un peu – contre 67 l’an dernier. Le résultat cette année est exceptionnel. Et je rappelerais que le nombre de stands ne traduit pas le nombre de marques présentes. Certains partagent des stands, par exemple Air Tahiti Nui avec l’Office du tourisme de Tahiti et ses îles. Sur Anvers, nous sommes un peu moins nombreux, soit 87 exposants aujourd’hui.

Et du côté des agences ?

I.V : Plus de 200 agents de voyages sont aujourd’hui inscrits à Nivelles. Et plus de 220 le sont sur le networking lunch (gratuit, de 12h30 à 14h00, ndr) sur un maximum de 250 places à table. Nous devrons certainement refuser des demandes sur les derniers jours. C’est un grand succès. A Anvers, nous avons un peu moins d’agences inscrites. Mais nous sommes confiants car nous savons que les inscriptions sont plus tardives côté néerlandophone.

Nous sommes fier de constater que les agents de voyages représentent tous les groupements de Belgique sans exception. Ces derniers nous ont activement soutenu, y compris en faisant la promotion de notre événement.

Vous proposez aussi cette année un module de rendez-vous…

I.V : C’est une première pour nous. Cela permet aux agences de voyages et aux exposants de se rencontrer de manière plus professionnelle, de mieux préparer leur salon, d’optimiser le choix des personnes qu’ils souhaitent voir. Sur le plan pratique, tous les visiteurs qui ont fait leur demande de badges ont obtenu un lien avec identifiant et mot de passe permettant d’accéder au module de rendez-vous.

B.P : Cet outil responsabilise l’exposant et le visiteur. Et il fonctionne à l’initiative de l’exposant comme de l’agent de voyages : l’un comme l’autre peut solliciter un rendez-vous. Et le module doit aussi permettre de drainer et disperser les visiteurs dans tout le salon.

Outre les agents de voyages, qui sont les autres participants au salon ?

I.V : Une précision d’abord, on trouve bien sûr sur BTExpo aussi bien les agences de voyages loisirs que celles spécialisées dans le voyage d’affaires. Les BCD et autres CWT sont les bienvenus sur notre événement. Idem pour les groupistes et les autocaristes. On trouve aussi sur le salon les étudiants en tourisme de dernière année et les médias.

Avez-vous noté des évolutions chez vos exposants ?

B.P : Nous constatons une présence accrue d’agences réceptives étrangères, soit une petite dizaine telles EXO Travel, Abercrombie ou Andrew Travel. Une minorité d’agences de voyages recourrent à des DMC, notamment pour répondre à des demandes bien spécifiques. Mais nous veillons bien sûr à ce que les tour-opérateurs de niche ne se sentent pas cour-circuités par cette présence. C’est un sujet parfois délicat.

Qu’en est-il des nouveaux exposants cette année ?

B.P : Le panel des compagnies aériennes est beaucoup plus important que les années précédentes. Une bonne douzaine répondent présent. Idem pour les compagnies de croisières, elles aussi bien mieux représentées.

 

I.V : Nous nous félicitons également de la forte présence de l’Océan indien, de l’île Maurice aux Seychelles, avec leurs offices du tourisme, de nombreux hôtels et une offre de tour-opérating dont celle de Beachcomber Tours. Le Portugal et les Alpes du Sud viennent également en force. Ces dernières organisent des petites conférences à Nivelles comme à Anvers, avec l’intervention de huit partenaires de la destination.

Quid du tourisme d’affaires ?

B.P : Le MICE est un secteur important. Mais nous n’avons pas fait de promotion en direction des organisateurs d’événements professionnels. Pour l’instant, nous nous concentrons sur le marché des agences de voyages. Mais peut-être qu’il faudra se pencher, dans le futur, sur une éventuelle ouverture du salon aux spécialistes du tourisme d’affaires.

Qu’en est-il des autres événements organisés en parrallèle au workshop et au networking lunch?

I.V : Nous organisons de nouveau cette année une conférence UPAV côté francophone et VVR côté néerlandophone, le matin (9h30-10h30), auxquelles pourront participer les agences intéressées. Le thème abordé sera le même à Nivelles et à Anvers : l’entreprise durable, avec l’accent mis sur les 3 P : People (les gens), Planet, Profit…

B.P : A la cloture du workshop à 18h, deux événements vont légèrement se chevaucher, les premiers Travel d’Or (organisés par Eventiz Media Groupe, l’éditeur de Pagtour.info ; sur invitation, ndr) et une soirée comme les agences n’en ont jamais vu, un quizz musical très participatif, avec cocktail et des lots à gagner. La fiesta est prévue jusqu’à 22h.

 


Pagtour – Vincent de Monicault

bottom of page